Kurumsal ÇözümlerPower Bilişim Bilişim profesyonel ve deneyimli kadrosuyla büyük yazılım projelerinde rol almış ve başarıyla tam zamanında işi teslim etmiştir.
 
Genellikle şirketlerde karşılaşılan problemlerden biri firma içinde kullanılan farklı yazılımların yada çok farklı excel dosyalarının varlığı ve tüm bu verilerin yapılan işin bütününü gösteremeyişidir. Anlık, kalıcı olmayan raporlama yöntemlerinin yaygın kullanımının yarattığı verimsizlik ve boşa giden işgücüdür.
 
Bir yazılımın verimsizliğindeki başlıca nedenler;


- Şirket içerisinde birden çok yazılım kullanılması ve yazılımların uyum içinde çalışmaması
- Kullanılan yazılımın etkin biçimde kullanılmaması hatalı kullanım
- Mevcut yazılımın yetersizliği
 
Şirketler değiştikçe, büyüdükçe yazılım ihtiyacı artmakta ve mevcut kullanılan yazılım ve yöntemler yetersiz kalmaktadır.
 
Power Bilişim mevcut yazılımların yetersiz kaldığı noktada şirketlere danışmanlık hizmeti vermiş ve şirketler için özel yazılım geliştirmiştir. Yazılım geliştirme esnasında dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlisi geliştirilecek yazılımın ihtiyaçlara çözüm olmasının yanında uzun vadeli doğabilecek ihtiyaçları da ön görüp alt yapının ona göre planlanmasıdır. Power Bilişim çeşitli sektörlerde uluslar arası büyük projelerin verdiği deneyimle sizin için bu ön görüyü sağlar.
 
Yazılımda olması gerekenler konusunda sizi bilgilendirir, önerilerde bulunur. Oluşturulacak yazılımda basitlik ilkesi ile hareket eder, kullanıcıların en hızlı, hatasız ve en kolay veri girişi yapmasına olanak tanıyan ekranlar, arayüzler tasarlar.
 

Yazılım Geliştirme Süreci 

1- Power Bilişim yazılım geliştirme sürecinde UML uluslar arası modelleme dilini kullanır. İş süreçlerinizi analiz eder, gerekirse optimize işlemlerini önerir.
2- Power Bilişim yazılım geliştirme sürecine ihtiyaç analizi ile başlar. İhtiyaçlar belirlendikten sonra belirlenen ihtiyaçları belgelendirir ve bir iş planı hazırlar.
3- Hazırlanan iş planı ışığında programlama süreci başlar.
4- Programlama sürecinden sonra test süreci başlar karşılıklı olarak program test edilir.
5- Bu esnada programın kullanımı ile ilgili eğitim de verilmektedir.
6- Testten geri dönen sorunlar çözümlenir ve program uygun hale getirilir.
 
Power Bilişim, ayrıca yazılım sürecinde şirketinizin bilgi işlem alt yapısını da denetler ihtiyaçları belirler. Siz de şirketiniz sektördeki en iyi yazılım hizmetini almalı diyorsanız, doğru adrestesiniz.